Tønsberg Frisbeegolfbane

Banen består fra og med våren 2024 av 21 hull. Det lengste hullet er 141 meter langt, og det korteste er på 62 meter. Tilsammen er banen 2046 meter lang. Det gir en snittlengde på ca 97 meter.

7 hull på banen har par 4 og resten har par 3. Banens par er altså på 70 kast.

I caddyboka så kan du lese mer deltajert info om de ulike hullene på banen. (oppdatert 21.12.2023)


Videopresentasjon
I 2019 så laget vi en videopresentasjon av hvordan banen så ut på den tiden.

Historie :
En oversikt over de ulike endringene som har skjedd med banen siden den ble opprettet høsten 1997 frem til år 2020 finner du her

Tilbake til hovedsiden