logo
Kikk på bildet for å se banekartet i stor størrelse.
BANEN (pr sep 2018)

Banen består idag av 29 hull. Det lengste hullet er 168 meter langt, og det korteste er på 45 meter. Tilsammen er banen 2736 meter lang. Det gir en snittlengde på ca 94 meter.  Alle hullene på banen er par tre, bortsett fra hull 5, 9, 18, 25,26,28 som alle er par 4.

Vi har laget en videopresentasjon av hele banen.
Det er også en detaljert caddybok i pdf-format tilgjengelig for de som vil laste ned dette.

BANEN - Historie

1997
12-hulls banen ble satt opp


2001
Våren 2001 ble banen utvidet til 18 hull. Vi tok da blant annet i bruk grusbanen. Dette ble en av de første 18 hulls banene i Norge. Mulig at det bare var Hamar og Stovner som allerede hadde 18 hull på den tiden.


2005

Denne våren så ble hull 1,5,8, 11 og 12 forlenget.


2007

Det gjort ytterligere endringer på banen. Gamle hull 5, 9,11, og 18 forsvant og ble erstattet med 4 nye hull i skogen sør-vest for den eksisterende banen.


2012

Vi måtte endre et av våre eldste hull på banen pga at det hadde ble satt opp en del lekeapparater i fairwayen. Det ble ett nytt utkastfelt på hull 8, men vi brukte fortsatt samme kurvplassering.


2013

Vi utvidet banen ytterligere ved å lage 2 nye hull i skogen + forlenge hull 7 med 30 meter.


2016

Det skulle bygges ny tennishall der hvor hull 17 lå. Vi måtte da fjerne dette hullet og vi lagde da ett nytt hull etter hull 6 i skogen. Vi begynte også å se etter alternativer for å lage enda noen nye hull. Dette fordi at det hadde blitt bestemt at det skulle bygges tak over grusbanen. Og dette ville da berøre hull 18-20. Høsten samme år så fikk vi godkjennelse fra kommunen om å ta i bruk grevskogområdet.


2017

Vi begynte på 9 nye hullene i Greveskogen.


2018

Sommeren 2018 så ble de nye hullene i greveskogen ferdigstilt.

Tilbake til hovedsiden