logo

 

MEDLEMSKAP
Støtt gjerne videre drift og vedlikehold av banen ved å bli medlem i klubben. Dette kan gjøres via VIPPS.
Søk på #92774.


KONTAKT OSS

Vil du komme i kontakt med klubben, så anbefaler vi at du sender en epost til
post krøllalfa tbgfrisbee dått no

STYRET
Styret i Tønsberg Frisbeegolfklubb ser slik ut :

Leder: tlf :
Baneansvarlig: Kenneth Tyrås tlf : 938 69 766
Økonomiansvarlig: Alexander Leesland tlf : 476 17 055
Ukesgolfansvarlig: Thomas Lunder tlf : 970 03 357
     
     
     

 

KLUBBENS MERITTER pr 24.06.20
Siden klubbens oppstart i 1997, så har vi hatt mange flotte resultater fra klubbens medlemmer. Her er en liste
over disse.

Det kan tenkes at det kan være noe mangler eller er feil, men hvis dere finner noe, så gi gjerne klubben beskjed
slik at vi kan få rettet opp i dette. Listene inneholder for øvrig kun topp 5 plasseringer i store nasjonale
konkurranser + gode resultater i Europamesterskap. Seier i Norgescup, Norgesmesterskap og Norgescup
sammenlagt er markert med rødt.

 

HVORDAN DET HELE STARTET
Vi har fått Tønsberg Frisbeeklubb’s aller første formann, Pål Schiøtz Henriksen, til å fortelle hvordan det hele
startet :

"Klubben ble formelt startet i 1997. Bakgrunnen for dette var at en kameratgjeng på ca 14 personer fra
Teieområdet på Nøtterøy siden slutten av 1980-tallet hadde hatt ukentlige møter hver søndag for å spille
frisbeegolf i skoger og parker i området.

De to parkene som oftest ble benyttet var Rosahaugparken på Nøtterøy og Messeområdet i Tønsberg. Vi loggførte
alle konkurransene og avsluttet hver sesong med den store «Cupen», da gjerne på et ukjent sted hvor to av
klubbens medlemmer hadde fått i oppgave å lage løypa. Det ble primært spilt mot markerte trær.

På midten av 90-tallet ble vi informert om klubber i Osloområdet, at det fantes baner på Ekeberg og Stovner, som i
tillegg hadde galvaniserte kurver til formålet. Noen av oss dro inn til Ekeberg for å sjekke ut dette og vi kom etter
hvert i kontakt med Carlos Rio og Sune Wentzel. Planene om vår egen bane i Tønsberg fikk en spire.

I denne fasen sa vi farvel til våre gamle 155 grams Wham-O disker. Sune ble offisiell pusher av nye disker, vi fikk
egne bager med Innova-logo og vi var nå i gang med å designe en bane i Messeområdet.


Bilde : Hull 2 - 1998

Denne prosessen gikk usedvanlig raskt når vi først kom i gang, Sune Wentzel designet banen, sammen med en gruppe fra
Tønsberg Frisbeegolfklubb. En av klubbens medlemmer jobbet i kommunens kultur og fritids avdeling, fikk klarsignal på dagen
om at kommunen innvilget penger og arbeidstimer til å lage alle tee stedene med betongheller og solid fundamentering.
I tillegg fikk vi et beløp til dekning av galvaniserte kurver. Her gjorde Sune Wentzel en stor jobb for å presse priser og i
tillegg innhente midler fra idrettsforbundet. Dugnadsinnsatsen i klubben var i tillegg avgjørende for at prosessen gikk så
smidig.

Våren (1998) etter at banen sto ferdig, var klubben arrangør av en av turneringene som inngikk i Norgescupen.
Klubben mottok mye skryt for arrangementet og fikk også gode plasseringer i denne turneringen.  Senere samme
år så arrangerte klubben også pargolfNM. Oppmerksomheten rundt klubben fikk også konsekvenser for
medlemstallet og interessen for frisbeegolf. Vi var aktive for å få media opp i Messeområdet og vise oss frem, noen
av oss introduserte sporten for skoler i nærmiljøet og fikk implementert frisbeegolf på gymtimeplanen. Frem mot år
2000 passerte vi over 100 medlemmer.

Gutta som dannet grunnlaget for Tønsberg Frisbeegolfklubb trakk seg etter hvert ut av klubben og per dags dato
er det ingen av oss som spiller lengre. Men flere av oss har gått over til vanlig golf."

 

 

Tønsberg Frisbee Club
Det bør også nevnes at det faktisk eksisterte en frisbeeklubb i Tønsberg lenge før vår klubb ble startet.
Allerede  våren 1980 så var det flere som begynte å tenke tanken på å lage en klubb.  Og samme høst så ble det
en realitet. Klubben fikk navnet  “Tønsberg Frisbee Club”.  Etter det vi har skjønt så drev de primært med Ultimate. 
De hadde ikke tilholdsted på messeområdet som vi har idag, men på en lite brukt fotballbane på et sted som de
kalte Råelkollen. De arrangert også en Ultimateturnering i Messehall  A, våren 1981. Hvor flere klubber fra Oslo
deltok. Hvor lenge klubben besto vet vi ikke noe om, men mye tyder på at det kun var noen få år.
Det første styret i denne klubben bestod av følgende personer :

Formann :           Ingvar Høglo
Nestformann :  Dag-Einar Eilertsen
Sekretær :          Morten Gjersøe
Kasserer :            Børre A. Børresen
Styremedlem :  Jan H Olsen
Styremedlem :  Geir Friis
Styremedlem :  Geir Høglo
Medlemsrepresentat : Jørn Walmestad
Utenrikskorrespodent : Tore Tollefsen, Housten, USA

Tilbake til hovedsiden