logo

 


Her vil du etterhvert finne all nødvendig informasjon om årets PargolfNM. Alt er ikke på plass ennå, men vi vil fylle på med mer info etterhvert som konkurransen nærmer seg. Blandt annet detaljert info om banene som skal brukes.

Alt av nyheter/informasjon vil havne på den officielle facebooksiden først, så husk å bli medlem der.


 

 

ARRANGØRER
Årets pargolfNM er arrangeres av klubbene Tønsberg Frisbeegolfklubb og Vear if Discgolf.


TID / STED
Konkurransen vil avholdes 21-22 september 2019 i Tønsberg.


PÅMELDINGSTART

Påmeldingen til årets pargolfNM starter søn 3 mars kl 20. Husk at du må navngi begge spillerene i paret. Hvis ikke så blir man slettet fra påmeldingslisten og man må melde seg på en gang til.

https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=872355DELTAKERAVGIFT
Deltakeravgiften i år er satt til kr 1000 pr par. Dette inkluderer da en spillerpakke og lunsj lørdag. For juniorklassen så vil prisen være 600 kr pr par.

BETALING
Betaling må være gjort INNEN Søndag 5 mai. De som ikke har betalt innen den datoen vil slettes fra listen. Vipps betalingen til Tønsberg Frisbeegolfklubb (#92774) og skriv i kommentarfeltet hvilket par betalingen gjelder.

Eventuelle nye ledige plasser vil da tildeles de som står øverst på ventelisten. De nye parene vil da få en 14 dagers frist for betaling.

Kan forøvrig nevne at hvis en av spillerne i paret må trekke seg så er det hele paret som trekker seg. Man kan IKKE bytte ut 1 spiller. Dette anses da som et nytt par og det nye paret må da registrere seg på nytt.


ANTALL DELTAKERE
PargolfNM har i mange år vært en veldig populær konkurranse og spillerfeltet har blitt fylt opp i løpet av meget kort tid. I år så har vi gjort noe med dette og doblet spillerfeltet. Det betyr at det i år er plass til hele 108 par / 216 spillere.


KLASSER
PargolfNM vil i år spilles på to baner.  Det betyr også at vi får 2 puljer.  Noe som har medført noen praktiske utfordringer angående klassefordelinger og fordeling av wildcards.  Men det vi har kommet frem til er at i den ene puljen så skal Openklassen spille og i den andre puljen så spiller de andre klassene.  

Pulje 1 :
- 43 par, Open
- 11 wildcards, Open
Wildcardene vil tildeles i juni og aug. Når alle wildcardene er tildelt, så vil openklassen bestå av 54 par.  Noe som da vil være en økning på 25% fra den rekordstore openklassen ifjor.


Pulje 2
- 12 par, Dame
- 20 par, Master
- 9 par, Mixed
- 5 par, Junior
- 5 par, Grandmaster
- 3 wildcards, alle klasser utenom Open
Det betyr at ved påmeldingstart så åpnes det for 51 par i disse klassene. Wildcardene vil også her tildeles i juni og aug. Hvis en klasse ikke er fylt opp 1 juni, så brukes de ledige plassene til å fylle opp de andre klassene med par på venteliste. Par som er meldt på i Open klassen kan ikke tildeles ledige plasser eller wildcards fra denne puljen.


BANER
For å få plass til så mange spillere, så skal NM i år spilles på 2 baner.  Vi bruker da banene til arrangørklubbene. Det er forøvrig planer om en del forbedringer på begge banene i år, så hvilke hull som skal spilles vil vi komme tilbake til når vi vet litt mer konkret hva vi rekker å gjennomføre av endringer før turneringstart.


OVERNATTING
Det finnes mange ulike overnattingsteder i Tønsberg/Vear omegn. Men siden Tønsberg er en veldig populær turistby om sommeren, så anbefaler vi at man ikke venter for lenge med å ordne med overnatting.


WILDCARDS
Det vil bli holdt av 14 wildcards  som arrangørene selv kan tildele hvem de vil.

Det er tenkt at følgende wildcards deles ut ca 1 juni:
- 5 wildcards, Vear IF discgolf fordeler sine wildcards, 4 til open klasse og 1 til et par i en av de andre klassene
- 5 wildcards, Tønsberg frisbeegolfklubb fordeler sine wildcards, 4 til open klasse og 1 til et par i en av de andre klassene

Hvis ikke alle wildcardene brukes, så vil de ledige plassene tildeles de neste parene på ventelisten. Det er i tillegg tenkt at følgende wildcards deles ut ca 1 aug. Disse tildeles de parene på venteliste som har best gjennomsnittlig matrix rating : 
- 3 wildcards,  open klasse
- 1 wildcard,  uansett klasse, bortsett fra open


MEDLEMSKAP OG SPILLERLISENS

Husk at for at du skal kunne delta i NM, så må man være medlem av en frisbeegolfklubb. Man må også ha betalt spillerlisens til forbundet innen turneringstart.


FORMAT

Alle par skal spille 3 runder av 18 hull.  Siden det spilles på to baner så vil den ene puljen spille 2 runder på den ene banen på lørdagen og 1 runde på den andre banen på søndagen. Og da selvsagt det motsatte for den andre puljen.  Vi vil også ha en helt ny type startrekkefølge på søndagen som gjør at de fleste kan være med å se på den spennende avsluttningen på turneringen for lederpuljene. 

Runde 1 : "Best shot"
I en runde med "best shot" så skal begge spillerene kaste videre fra den discen som ligger best.  Paret får da 2 forsøk hele veien, også på putten.

Runde 2 : "Alternate"
Dette er runden som er raskest å gjennomføre. Grunnen til dette er at man kaster annenhver gang. Dette må man følge slavisk gjennom hele runden. Så det betyr at den som ikke putter i kurv på forrige hull må drive på neste. Det eneste paret kan velge selv, er hvem som skal starte å kaste på første hull på runden.

Runde 3 : "Tough shot"
"Tough shot" blir det motsatte av "best shot". Her skal de andre parene på gruppa velge hvilken disc som ligger vanskeligst til, og så må begge spillerene kast fra dette stedet. Det er verdt å nevne at hullet er avsluttet når en av spillerene treffer i kurven. Begge behøver derfor ikke å treffe.


Forøvrig så spilles det med helt vanlige frisbeegolfregler på alle 3 rundene.
Hvis nødvendig, for å skille de beste parene (topp 3) ved lik score etter endt konkurranse, så skal det spilles sudden "tough shot" inntil en avgjørelse er gjort.  Hvilke hull sudden skal spilles på, vil offentliggjøres i god tid for konkurransestart


TIDSSKJEMA

Det er en del ting som må på plass for at ett tidskjema skal offentliggjøres. Og det tar nok en stund før det ferdige skjemaet blir lansert. Men for de av dere som har en lang reisevei, så er det sikkert praktisk å få vite når det hele skal avsluttes.  Planen er at premieutdeling skal være søndag kl 17.00


AVMELDINGSREGLER

Ved avmelding, send en e-post til  post@tbgfrisbee.no med teksten «PargolfNM 2019 – Avmelding» i emne-feltet, fulgt av navnene i paret, klasse og kontonummer for eventuell refusjon skrevet i tekst-feltet. Registrerte par som trekker sin påmelding eller ikke møter opp på konkurransen mister sin rett til eventuelle spillerpakker. Hvis en av spillerne i paret må trekke seg så er det hele paret som trekker seg.  Man kan IKKE bytte ut en spiller.  Dette anses da som et nytt par og det nye paret må da registrere seg på nytt.


Avmelding frem til og med 23.08 2019 :
100% refusjon. Administrasjonsgebyr 50,-(trekkes fra refusjonen)

Avmelding fra og med 24.08 2019 til og med 06.09 2019 :
50% refusjon. Administrasjonsgebyr 50,- (trekkes fra refusjonen)

Avmelding etter 07.09 2019 :
0 % refusjon

Avmelding ved fremvisning av gyldig legeattest innen 20.09 2019 :
100 % refusjon. Administrasjonsgebyr 50,- (trekkes fra refusjonen)

 


Tilbake til hovedsiden